Niezawodny system hydroizolacji

Aplikację rozpoczyna się od doboru i nałożenia podkładu gruntującego. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie i uszczelnienie wszelkich łączeń powierzchni pionowych i poziomych, a także dylatacji i pęknięć. Hydroizolacje membranami poliuretanowymi stosuje się do wykonywania bezszwowych pokryć nowych dachów ale także do renowacji starych dachów. Termoizolację poziomą układa się w warstwach tak zwanych podłogowych, dla podłogi na gruncie.Do jej wykonania stosuje się twarde odmiany styropianu, lub styrodur o grubości minimal 10-15cm. Dodatkowo dla uszczelnienia białej wanny stosuje się odpowiednie systemowe kształtki, czy wkładki uszczelniające, betonowane razem ze zbrojeniem.

Pas izolacji na połączeniu powinien mieć szerokość cm – uzupełnia przy pomocy uszczelniacza dekarskiego. O tym, że nie ma takiego pojęcia jak beton wodoszczelny i co najwyżej można mówić o betonie wodonieprzepuszczalnym, przekonuje Maciej Rokiel. Oznacza to m.in., że wszystkie połączenia w wodonieprzepuszczalnych elementach budowlanych muszą być trwale zabezpieczone zgodnie z dokumentacją projektową przez zastosowanie jednolitego systemu uszczelnienia – tłumaczy.

Tylko profesjonalny i niezawodny system hydroizolacji strukturalnej może zapewnić odpowiedni rodzaj długotrwałej ochrony przed wilgocią i podciąganiem kapilarnym. Wymagania stawiane materiałowi są tak samo wysokie, jak te stawiane wykonawstwu. Dzięki grubym powłokom bitumicznym MC jesteś zawsze po bezpiecznej stronie. Doskonale dopasowują się one do podłoża lub gruntu, a za pomocą bitumu modyfikowanego polimerami można szybko, prosto i niezawodnie uszczelnić nawet fundamenty, cokoły, przyczólki. Duże powierzchnie można w mgnieniu oka uszczelnić membraną hydroizolacyjną. Nafuflex, czyli nowość w hydroizolacji w budownictwie, został zoptymalizowany do aplikacji natryskowej zarówno techniką airless jak i pompami spiralnymi.

Zajmujemy się uszczelnianiem przejść szczelnych i przepustów. Do pracy wykorzystujemy sprawdzoną technologię iniekcji ciśnieniowej, która gwarantuje trwały efekt na lata. Izolacja powłokowa to szczególna metoda izolowania stosowana głównie w kondygnacjach podziemnych, gdzie bardzo istotną kwestią jest zapobieganie przedostawaniu się wody do wewnątrz. Dylatacja konstrukcyjna to szczególny factor struktur budowlanych, który narażony jest na powtarzające się ruchy budowli. Jej uszczelnianie wymaga starannego doboru materiałów użytych do iniekcji.