Strategie biznesu

Atrakcyjność specjalności wynika także z możliwości uzupełnienia umiejętności nabytych na studiach I stopnia poprzez uwzględnienie aspektów strategicznych. Na I stopniu studiów przygotowujemy przede wszystkim specjalistów ds. Zarządzania projektami, a na II stopniu przygotowujemy przede wszystkim menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem (organizacją) poprzez projekty. Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. UEP należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. W klasyfikacji profilowej znajdujemy się od lat na podium. W zestawieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zajmujemy 3. Mamy wysokiej klasy kadrę naukową, nowoczesne programy nauczania i świetną bazę infrastrukturalną. Nasi absolwenci bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy.

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych. 9 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób (65 kobiet i {43|forty three} mężczyzn), w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji. Wspieramy firmy korzystnymi rozwiązaniami finansowymi dopasowanymi do ich potrzeb, branży i dynamicznie zmieniającego się rynku. Aby nauczyć się prowadzenia firmy albo pozyskać nowe kompetencje zawodowe, nie trzeba kończyć specjalistycznych studiów biznesowych.

Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Usługodawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną z zasady może wiązać się z określonym zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Gospodarstwa agroturystyczne i wioski tematyczne rosną w siłę. Jeśli w tym roku chcesz otworzyć sezonowy biznes, to najwyższy czas, żeby zacząć przygotowania. Druga chłodnia kominowa w Elektrowni Siersza runęła w środę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *