Zabezpieczenie finansowe Twojej firmy

Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację od osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 18. W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia zawarte regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. UM może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do Internetu. Zazwyczaj, adres IP zmienia się przy każdym podłączeniu się użytkownika do Internetu (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje „statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym.

Żołnierskiej w celach reklamowych i marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail i numer telefonu. Zostałem/-łam poinformowany/-na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania mnie do newslettera i przysłania go na mój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Jestem poinformowana (-y), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania – https://dpp.com.pl

Internet do 750 Mb/s, do 174 kanałów TV + dostęp do platformy Viaplay w cenie. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach. Chronimy Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Pokryjemy koszty, gdy źle wykonana usługa wyrządzi szkodę w majątku Twojego klienta w trakcie lub po zakończeniu i przekazaniu pracy. Allianz Bezpieczny Biznes pomoże też, gdy pojawią się roszczenia osób trzecich, które poniosą jakąś szkodę w wyniku prowadzenia przez Ciebie działalności. Zabezpieczenie finansowe Twojej firmy na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *